下次再来哟!!
下次再来哟!!

Sunday, 11 December 2011

LEMBARAN SOALAN - Simpulan Bahasa


SIMPULAN BAHASA
Pilih jawapan yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat kosong dalam ayat di bawah ini.

1 Patung itu ialah                         daripada lawatan- nya ke Jepun.
      A   buah mulut         C    buah tangan
      B   buah fikiran        D   buah hati

   2 Budak yang               itu cepat memahami apa-apa yang diajarkan.
      A   panjang akal       C    tajam akal
      B   ringan tulang       D   otak udang

   3 Kamal meminta               daripada pemandu teksi yang melanggar keretanya.
      A   bekas tangan       C    duit kopi
      B   ganti rugi             D    sagu hati

   4 “Saya sudah               untuk tidak menghadiri majlis itu,” kata Milah.
      A   bulat kata            C    bulat fikiran
      B   ada hati                     D         kata putus

   5 Rahim dijadikan                oleh keluarga Pak Razak sejak dia kematian ibu bapanya.
      A   anak buah           C    anak tiri
      B   anak angkat        D   anak emas

   6 Lili                 apabila budak-budak itu mencaci adiknya.
      A   iri hati                 C    patah hati
      B    sakit hati             D   keras hati

   7 Sikap Masri yang                 itu tidak disukai oleh kawan-kawannya.
      A   rendah diri          C    ringan tangan
      B    berat tulang         D   pendek akal

   8 “Jangan kamu                  dalam hal jiran kita,” Encik Wee memberitahu anaknya.
      A   banyak mulut      C    buka mulut
      B   pasang telinga     D    campur tangan

   9 Dia menjadikan kawannya sebagai                untuk mendapatkan kenaikan pangkat.
      A   batu loncatan      C    batu api
      B   jalan belakang     D    orang tengah

10  Para pelajar perlu                  untuk mencapai kejayaan yang cemerlang.
      A    bergadai nyawa        
      B    bermandi peluh
      C    memerah keringat
      D    berhati waja

11  Hartawan yang                    itu mendermakan RM 10 ribu kepada tabung mangsa banjir.
      A   ada hati              C   besar hati
      B   murah hati          D   tawar hati

12  Sewaktu orang lain sibuk bekerja, Badul
                        .
      A   mencuri hati        C    mencuri tulang
      B   mencuri akal       D    mencuri pandang

13  Bendahari persatuan itu                  memikir-kan cara untuk menggantikan wang persatuan itu yang hilang.
      A   mati akal             C    hilang akal
      B    habis akal           D   akal kancil

14  Kepulangan bekas banduan itu menjadi
                         penduduk kampungnya.
      A   buah fikiran        C    buah mulut
      B   buah tangan        D    buah hati

15  Haji Yusof merupakan                     dalam menjayakan projek Bumi Hijau di kampung itu.
      A   ringan tulang       C    batu loncatan
      B   tulang besi           D   tulang belakang

  Jawapan:
   1  C  2 D  3  B  4  A  5  B  6  B  7  B  8  D
9  A  10  C  11  B  12  C  13  A  14  C  15  D

No comments:

Post a Comment